Aktuelt

Karlsen har solid faglig bakgrunn innen politiet, både som polititjenestemann og som påtalejurist. I tillegg har han tung ledererfaring på høyeste nivå i politiet. 

Ved kongelig resolusjon av 30. april 2010 ble Karlsen utnevnt som sjef for Utrykningspolitiet for en periode på seks år. Han var politiinspektør og leder av stab samme sted i 2009. I perioden 2006-2008 var Karlsen konstituert politimester i Telemark politidistrikt. I 2003 ble han utnevnt som visepolitimester i samme distrikt, for en periode på seks år.

Karlsen har vært en pådriver for å samarbeide med politidistriktene for å heve deres påtalemessige kompetanse når det gjelder etterforsking av trafikksaker.
– Karlsen har videreutviklet og forsterket UP som en viktig aktør i kampen for trafikksikkerhet og mot kriminalitet, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP), går det frem av Justis- og beredskapsdepartementets nettsider.