Aktuelt

Tallene inkluderer årsverk i politidistrikt og særorgan, og omfatter politiansatte, jurister og sivilt ansatte. Når tall for lønnede årsverk i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) legges til, er det totale tallet 16 294. 

Stram økonomi i politidistriktene bidrar til at færre nyutdannede er i jobb pr. 3. kvartal 2016. Av 664 studenter som har bestått Politihøgskolen i år, har 262 stilling i etaten. Tilsvarende tall for samme periode i fjor var 482. Her forventes det at det kommer flere tilsettinger på slutten av året.