Aktuelt

- Vi er glad for at regjeringen nå har besluttet valg av tomt, og gleder oss til at et senter som skal tjene beredskapen i hele landet vil bli etablert, sier avdelingsdirektør Knut Smedsrud i Avdeling for politiberedskap og krisehåndtering i Politidirektoratet.