Aktuelt

- Det er gjort løpende forbedringer av både løsning og underliggende infrastruktur i denne perioden, men årsaksbildet er komplekst. Gårsdagens hendelse viste at vi dessverre ikke er i mål, seier Cato Rindal, avdelingsdirektør IKT i POD.

Ingen fare for liv og helse

Problemer med straffesakssystemet utgjør ingen fare for liv og helse. Politiets operative evne påvirkes ikke og nødnummer 112 og sentralbord 02800 er ikke berørt.

BL er politiets straffesakssystem ? der blir anmeldelser registrert og her foreligger informasjon om strafferettslige forhold og dommer.

Tiltak og arbeid

Politiets IKT-tjeneste har siden problemene starter 20. oktober, arbeideidet kontinuerlig med å finne og utbedre årsaken til problemene. Onsdag 16. november var det planlagt et ytterligere endringsarbeid. Dette ble gjennomført som planlagt natt til 17. november.

- Vi håper at endringene som er gjort vil bidra til å stabilisere systemet ytterligere, men det er for tidlig å si hvilken effekt det har hatt, sier Rindal.