Aktuelt

Politidirektoratet

Uniformen som skal testes skal kun brukes i et begrenset omfang – i trenings- og øvingsøyemed. Uniformene skal ikke brukes i ordinær patruljetjeneste og på tjenesteoppdrag. Operativt politipersonell vil fremdeles bære sine blå uniformer i kontakt med publikum.

Uniformene, som består av bukse, jakke og overdel, skal testes av mellom 100 og 200 tjenestepersoner. Det er satt krav til hvilke egenskaper uniformen må ha, blant annet med hensyn til flammehemmende og taktisk utforming.

Det er enda ikke konkludert med hverken form eller farge på uniformen. Vi gjennomfører pilotprosjektet for å skaffe oss verdifull erfaring i vårt videre arbeid med utvikling av uniformer i politiet. Vi vil vurdere prosjektet underveis, og ta stilling til veien videre ved prosjektets slutt.