Aktuelt

Det har generelt sett vært økt oppmerksomhet mot temaet. I underkant av halvparten av anmeldelsene er levert i Oslo, og den særskilte prioriteringen av fagfeltet i Oslo politidistrikt er trolig en betydelig årsak til økningen.

Det antas at bedre kunnskap om hatkriminalitet både hos befolkningen og i politiet bidrar til at flere saker avdekkes. I tillegg er kategoriene "annet" og nedsatt funksjonsevne lagt til, og kan begrunne noe av økningen.

Lokale tall

Oversikt over antall anmeldelser er fordelt etter de tidligere distriktene. 145 saker ble anmeldt i Oslo, mens for de 26 andre distriktene går tallet på anmeldelser fra 1 til 23.

Flere kategorier

Flest anmeldelser, 235, omhandler rase og etnisk tilhørighet. 79 om religion, 58 seksuell legning og 4 om nedsatt fuksjonsevne. Motivet "nedsatt funksjonsevne" var først mulig å anmelde i 2015.

Økt kunnskap om hatkrim

Det er satt i verk flere tiltak for å øke politiets kompetanse i å avdekke, forebygge og straffeforfølge hatkriminalitet. Nylig ble Politidirektoratets første nasjonale fagsamling for bekjempelse av hatkriminalitet gjennomført. Fra 2017 vil det bli tilbudt et hatkrimstudie på PHS. I 2017 er det også en målsetting å utarbeide nasjonale retningslinjer for håndtering av anmeldelser vedrørende hatkriminalitet.

Du kan laste ned rapporten til høyre på denne siden.