Aktuelt

Politidirektoratet 

Dekningsområde og skadetyper er uendret i den nye loven, men den vil forvaltes fullt ut av Landbruksdirektoratet. 

Lensmannen skal dermed ikke lenger ha rollen som lokal representant og kontaktpunkt for ordningen. 

Fra 1.1.2017 skal skadelidte søke selv via elektronisk søknadsskjema på nett, direkte til Landbruksdirektoratet.

For mer informasjon om ny naturskadelov, gå inn på Landbrukdirektoratets nye nettsider for naturskadeordning