Aktuelt

Politidirektoratet

Stortinget har gitt politiet i oppdrag å gjennomgå politiets lokale organisering, samt mandat til å beslutte endringer som sikrer et bedre politi for befolkningen. En ny organisering skal bidra til at mer av politiets ressurser brukes på en operativ og tilstedeværende polititjeneste i lokalsamfunn over hele landet.

Les mer om endringene i politiets organisering

Tilrådning etter lokal involvering

Politimesterne har gitt Politidirektoratet sine anbefalinger om endringer i den lokale organiseringen i det enkelte politidistrikt. Tilrådningene var basert på politifaglige vurderinger, og dialog med kommunene og arbeidstakerorganisasjonene i distriktet. En sentral problemstilling har vært hvor mange lensmannskontor og politistasjoner det enkelte politidistrikt skal ha, og hvor disse skal være plassert for å gi befolkningen et best mulig tjenestetilbud.


Les mer om tilrådningene fra politimesterne

Beslutning 13. januar

Politidirektoratet har behandlet tilrådningene, og gjort sine nasjonale vurderinger. Fredag 13. januar klokken 11.00 vil politidirektør Odd Reidar Humlegård presentere sin beslutning om hvordan det enkelte politidistrikt skal organiseres på lokalt nivå (politiets lokale tjenestestedsstruktur) på en pressekonferanse i Politidirektoratet.

Pressen kan melde sin deltakelse til info.pod@politi.no

(Pressevakt i Politidirektoratet: 99 20 77 01)

Endringer etter nasjonale vurderinger