Aktuelt

Samtidig viser undersøkelsen at innbyggerne også har størst tiltro til politiets evne til å håndtere nettopp trafikkfarlige hendelser. To av tre sier de mener politiet håndterer disse situasjonene på en god måte.

-Det er ikke veldig overraskende at frykten for å bli utsatt for trafikkfarlige hendelser ligger på topp i denne undersøkelsen. Vi har alle et forhold til det å ferdes i trafikken – enten det er til fots, i en bil eller på en buss. Det er noe vi gjør hver dag, og det er noe som har en viss risiko tilknyttet seg. Det er derfor spesielt hyggelig at to av tre mener politiet håndterer disse hendelsene på en god måte, kommenterer politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Nettsvindel, identitetstyveri, tyveri og innbrudd

På de neste plassene over hendelser som innbyggerne er bekymret for, kommer nettsvindel (29 prosent) og identitetstyveri (27 prosent). Deretter følger tyveri på offentlig sted og innbrudd (ca. 20 prosent).

8 av 10 har tillit til politiet

Politiets innbyggerundersøkelse for 2016 viser at politiet opprettholder sin tillit i befolkningen. Åtte av ti svarer at de har svært stor eller ganske stor tillit til politiet. De siste tre årene har tilliten til politiet ligget over 80 prosent.

-Det er veldig gledelig å se at åtte av ti innbyggere har tillit til politiet. Spesielt hyggelig er det å se at også 80 prosent av de som har vært i kontakt med politiet også har svært eller ganske stor tillit. Et godt tillitsforhold mellom politi og borgere er avgjørende for politiets evne til å utføre sine tjenester, avslutter Humlegård.