Aktuelt

Politidirektoratet jobber nå med hvordan summene skal fordeles i etaten, på bakgrunn av innspillene som har kommet opp i styringsdialogen.

Det er viktig at nivået på publikumstjenester opprettholdes og at nærpolitireformen gjennomføres på en god måte i 2017. For å utforske det økonomiske mulighetsrommet ble derfor både politidistrikt, særorgan, Politiets fellestjenester, Politiets IKT-tjenester og Politidirektoratet bedt om å utrede konsekvenser av et budsjettnivå som lå henholdsvis to og frem prosent under nivået for 2016. Dette ble presentert for POD i styringsdialogen i 2016.

I styringsdialogen ble både økte ambisjoner og reduksjoner vurdert opp mot de overordnede målsettingene til etaten. Dette fører til at noen av de utredede tiltakene vil kunne inngå i budsjettbalanseringen og andre vil bli forkastet.

-Selv om vi i budsjettprosessen ba om at det skulle utredes for potensielle kutt, er det er ikke dermed slik at det faktisk skal kuttes 2%. Pr nå ligger det derimot an til en budsjettmessig styrking av driftsbudsjettet i politidistriktene, sier Frede Hermansen, avdelingsdirektør for strategi, økonomi og virksomhetsstyring i POD.

POD vil komme tilbake med flere betraktninger i forhold til budsjettet for 2017, når budsjettet er klart.