Aktuelt

Stram økonomi årsak til lavere bemanningsvekst

-En stram økonomisk situasjon i etaten gjorde det utfordrende for politimesterne å ansette i planlagt takt i 2016. Så lenge politidistriktene har levert på våre prioriterte områder, har POD valgt å ikke  utfordre politimesternes vurderinger. Når det er sagt, har vi klare forventninger til å ta igjen etterslepet i 2017, sier HR-direktør Karin Aslaksen i Politidirektoratet.

Dekningsgrad på 1,81

Dekningsgraden for 2016 er estimert til 1,81 politiårsverk pr. 1000 innbygger*. Det er en liten nedgang fra 2015 da dekningsgraden var 1,83. Målet om to politiårsverk pr. 1000 innbyggere i løpet av 2020 opprettholdes.

Nyutdannede får jobb

Statistikken viser at halvparten av nyutdannede fra 2016-kullet på Politihøgskolen (PHS) er i jobb, men det tar tid å få fast ansettelse.

-Dette tallet er lavere enn målsetningen. I 2017 vil etaten prioritere å ansatte flere studenter slik at vi kan ta igjen dette etterslepet, kommenterer Aslaksen.

 

*SSB legger ut befolkningstall pr 31.12.2016 23. februar – først da vil vi kunne beregne nøyaktig dekningsgrad.