Aktuelt

Påtaleanalyseutvalget ble oppnevnt i statsråd 4. mars 2016 for å gjennomføre en analyse som kan danne grunnlag for en videreutvikling av og en kvalitetsreform i påtalemyndigheten. Utvalget har nå lagt frem sin utredning NOU 2017: 5 En påtalemyndighet for fremtiden.

Les mer om påtaleanalysen på regjeringen.no.