Aktuelt

Et mål med nærpolitireformen er å styrke forebyggingsarbeidet og at politiet jobber tettere og mer strukturert sammen med hver kommune. Politikontakten skal bidra til dette, sammen med det lokale politirådet med representanter fra kommunene og politiet.

- Politikontakt-ordningen er et av flere tiltak for å sikre at politiet er tilstede i alle kommuner, også i kommuner som tidligere ikke har hatt en fast tilstedeværelse. Det representerer en styrking av samarbeidet med kommunene om forebygging, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Før 15. juni 2017 skal alle landets kommuner ha fått tildelt en politikontakt. Politikontakten skal være uniformert og på plass i kommunen en eller flere dager i uken, avhengig av kommunestørrelse og behov. De skal sørge for oppfølging av forpliktende avtaler mellom politiet lokalt og kommunen, og ha faste møtepunkter.

- Å fange opp forebyggende oppgaver ? og videreformidle disse internt i politiet og til representanter i kommunen blir en viktig oppgave for politikontaktene. De vil også delta i et større politifagligmiljø sammen med andre politifolk som jobber med kriminalitetsforebygging, og bidra i kriminalitetsforebyggende arbeid på tvers i distriktet, sier Humlegård.

Politikontakten skal opparbeide seg god lokalkunnskap om kommunen og kunnskap om spesielle forhold i lensmannsdistriktet eller politistasjonsdistriktet. De skal også være det utøvende leddet for politiets næringslivskontakt og radikaliseringskontakt der hvor de geografiske avstandene er store.