Aktuelt

- Vi er glade for å ha fått en bred faglig gjennomgang av bevæpningsspørsmålet. NOU-rapporten vil danne grunnlag for mange viktige og spennende diskusjoner både i vår etat, men også i samfunnet for øvrig. Politiets anvendelse av makt er et spørsmål som angår samfunnet som helhet. Vi skal nå sette oss inn i rapporten. I den kommende høringsrunden vil vi lytte til hva landets politidistrikt og særorgan mener, før vi vil trekke vår konklusjon knyttet til bevæpningsutvalgets forslag, sier fungerende beredskapsdirektør Jørn Schjelderup i Politidirektoratet.