Aktuelt

Som alle andre etater får Politidirektoratet tildelt et budsjett, og innenfor disse rammene skal vi prioritere utfra de føringer Storting og regjering har gitt oss. Politiet har de siste par årene blitt tildelt rundt 16 milliarder kroner, som vi fordeler til politidistrikt og særorgan. I løpet av et budsjettår vil det skje at vi trenger å omdisponere våre midler internt. Det er ikke ekstraforbruk slik Aftenposten fremstiller det, men en fullmakt som vi gir internt til å omdisponere penger vi er tildelt. 
- At dokumentene som omhandlet denne interne omdisponeringen ikke ble journalført i tide beklager vi, men det er ikke slik Aftenposten skriver at vi bevisst skjuler informasjonen for innsyn, sier avdelingsdirektør i Politidirektoratet Frede Hermansen.

Riksrevisjonen gjennomgår journalføring og innsyn i en rekke offentlige etater, og det er et viktig arbeid som vi imøteser. De påpeker at våre journalrutiner ikke er gode nok, og det er vi enige i. Rapporten fra Riksrevisjonen er ennå ikke ferdig og offentlig tilgjengelig.