Aktuelt

Kommunene har ansvar

Kommunene har ansvar for å gi skjenkebevilling eller nekte bevilling. Men kommunene har ikke adgang til å vurdere at bevillingspliktige arrangementer ikke skal ha bevilling. Helsedirektoratet sendte 16. februar brev til alle landets kommuner om tolking av loven. Politidirektoratet viderebragte Helsedirektoratets lovtolking til landets politidistrikt 3. mars. Der forutsetter vi at politiet selvsagt forholder seg til Helsedirektoratets tolkning. Politidirektoratet har ikke anledning til å tolke alkoholloven, og har derfor heller ikke gjort det.

Vilkår for arrangement

Politiet forutsetter at arrangøren sikrer at alle vilkår som settes for et arrangement oppfylles. Politiet kan også sette slike vilkår, men det retter seg mot ro og orden og har ikke noe med skjenkebevilling å gjøre.

Også andre aktører som grunneiere, helsemyndigheter, brannvesen med flere kan sette andre vilkår. Dette er vilkår som politiet ikke bestemmer over.

Forebygging

For øvrig er det slik at politiet i vårt arbeid er opptatt av å forebygge de negative konsekvensene av alkoholbruk. For mange er russefeiringen en god feiring av endt skolegang. Andre får negative opplevelser som kan gå ut over liv og helse. Dette er en av hovedgrunnene til at samfunnet har satt rammer rundt alkoholbruk.