Aktuelt

71,5 prosent av nyutdannede fra 2016-kullet på PHS med bestått eksamen er i jobb, det viser bemanningstallene i politi- og lensmannsetaten for 1. kvartal 2017. Det er en økning fra årsskiftet der litt over halvparten fra dette kullet var i jobb

- Økningen er i tråd med etatens målsetting om en fortsatt bemanningsvekst. Det er lagt opp til en gradvis oppbemanning i 2017 der målet er å ta igjen etterslepet fra i fjor, sier HR-direktør i POD Karin Aslaksen.

Tallet for antall nyutdannede i jobb er noe svakere enn tidligere årskull. Årsaken er en stram økonomisk situasjon i etaten som gjorde det utfordrende for politimestrene å ansatte i planlagt takt i 2016.
Bemanningen i politiet har de siste årene hatt en jevn økning. Bemanningsveksten avtok noe i 2016, men i 2017 vil politiet ansette et betydelig antall nye medarbeidere.

Siden 2012 har det blitt 2 190 flere ansatte i norsk politi, hvorav 1 203 er politiutdannede.