Aktuelt

Politiets situasjonssenter følger nøye med på det som skjer i Stockholm og har kontakt med svensk politi.

PST foretar vurderinger av om hendelsen påvirker trusselbildet i Norge, og politiet vil fortløpende vurdere om det er behov for ytterlige tiltak her hjemme.

Pressen bes ta kontakt med lokale politidistrikt for lokale vurderinger og tiltak.