Aktuelt

I Stavanger sentrum er politiet særlig i helgene svært bevisst på hvor patruljene plasseres. I Stavanger sentrum er politiet særlig i helgene svært bevisst på hvor patruljene plasseres.

Politiets styring av patruljebiler har i liten grad vært systematisert og enhetlig. Nå starter arbeidet med å utvikle flåtestyring som metode for å nå politireformens mål om mer målrettet arbeid på beredskap, forebygging og etterforskning.

-Vi trenger en nasjonal standard for flåtestyring i politiet, sier politiinspektør Philip Tolloczko i Politidirektoratet.

Politiets ønsker å bli bedre på å komme når det trengs. God flåtestyring kan korte responstiden, det vil si tiden er tiden det tar fra politiet mottar melding om en hendelse til første politienhet er på stedet. Dessuten kan den forebygge kriminalitet ved at politiet er synlig til stede på utsatte steder.

Fersk statistikk viser for øvrig at politiets responstid er stabil, og delvis redusert fra 2015. Politiet innfrir alle krav på landsbasis.