Aktuelt

Regjeringen foreslår blant annet at politiet skal kjøpe inn et tredje politihelikopter, de ønsker å opprette dyrepoliti i Øst politidistrikt, og de vil bevilge 100 millioner kroner til utstyr og biler. I tillegg foreslår regjeringen at politiet skal få 25 millioner kroner til objektsikring.

-Vi er glade for de ekstra midlene som regjeringen nå foreslår at politiet skal få. De vil hjelpe oss til å få en etterlengtet oppgradering innenfor materiell og utstyr. Dette er nødvendig for at vi skal kunne yte bedre publikumstjenester til borgerne parallelt med reformgjennomføringen. Investering i materiell og utstyr er spesielt viktig i et år hvor politiet skal ansette over 650 nye årsverk. POD vil nå gå inn i forslagene som foreligger og se på hvordan de 100 millionene kan fordeles slik at de kan komme politiet til gode på best mulig måte, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Fremdeles behov for klare prioriteringer

Politiet har et betydelig etterslep på IKT, materiell og investeringer. Politidirektoratet jobber kontinuerlig med å gjøre politiets økonomi mer bærekraftig, men dette er et langsiktig arbeid. Det vil derfor fremdeles være behov for klare prioriteringer framover.

Stortinget behandler revidert nasjonalbudsjett og fatter sine vedtak i slutten av juni. POD vil komme tilbake med mer informasjon om hvordan de foreslåtte midlene vil fordeles.