Aktuelt

Grunnen er blant annet topphastigheten på 20 km/t, som betyr at kjøretøyet er å anse som moped. Dermed stilles det krav til typegodkjenning, registrering, krav til forsikring, aldersgrense, førerkort og hjelm. For å kunne brukes i Norge må den også være EU-typegodkjent, noe Vegdirektoratet ikke kjenner til at den er. Dette betyr i praksis at kjøretøyet, slik det fremstår i dag, ikke kan brukes lovlig verken på offentlig eller privat veg eller på privat eiendom.

Vegdirektoratets vurdering av Segway i forhold til norsk vegtrafikklovgivning finner du her: