Aktuelt

Politidirektør Odd Reidar Humlegård har selv Mobiliti på iPaden sin, og anbefaler den nye løsningen Politidirektør Odd Reidar Humlegård har selv Mobiliti på iPaden sin, og anbefaler den nye løsningen

Innføringen av Mobiliti, politiets nye mobile systemtilgang, er ett av flere tiltak som skal modernisere politiet på IKT-siden. Kort fortalt gir det brukeren mulighet til å koble seg opp mot politiregistre også når de er på farten utenfor kontoret, for eksempel i forbindelse med politikontroller og etterforskningsoppdrag. Mobiliti har vært tilgjengelig for alle politidistrikter og særorganer siden 24. oktober, og erfaringene er gode.

- Dette er første steg i arbeidet med å gi politiet økt mobil systemstøtte. Mobiliti gir god teknisk sikkerhet, siden ingen informasjon lagres på den mobile enheten. Dessuten er overføringen av informasjon kryptert, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Sikkerhet

Mobiliti er tilgjengelig på PC, nettbrett og mobiltelefoner. Hittil er cirka 40 av politiets registre og støtteverktøyer tilgjengelig, blant annet politiets operasjonslogg (PO) og Basisløsninger (BL), som brukes til håndtering av straffesaker. Mobiliti er et godt hjelpemiddel under kontroller av personer og kjøretøyer. Nå kan tjenestemenn som er ut e på oppdrag slå opp i registrene selv, uten å måtte be om hjelp av operasjonssentralen eller andre kolleger.

For å øke sikkerheten bruker de en kodebrikke, tilsvarende den man benytter i nettbanken. Politidirektoratet understreker at det nye verktøyet krever at man er sikkerhetsbevisst. Når tilgang til politiets registre nå blir tilgjengelig i det offentlige rom, må brukere av Mobiliti innrette seg slik at uvedkommende ikke får tilgang til den mobile enheten, og dermed innsyn i informasjon fra registrene.

Kontoret er med

- I tillegg til å gi mobil systemtilgang via Mobiliti har Politidirektoratet startet et forprosjekt som blant annet skal beskrive muligheter og gevinster ved øvrig innføring av mobil teknologi i politiet. I tillegg skal forprosjektet beskrive IKT-tiltak som må gjennomføres for å kunne tilby effektive mobile løsninger som understøtter politiets oppgaveløsning, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

I sin tid som UP-sjef innførte han mobile løsninger i Utrykningspolitiet. Det ga mannskapene mulighet til å jobbe mer effektivt, noe som ga solide utslag på beslags- og pågripelsesstatistikken.
-Jeg bruker Mobiliti daglig, ikke minst på reiser i Norge og utlandet. Det fungerer utmerket. Man har kontoret med seg over alt, sier Humlegård.