Aktuelt

Politiet inngår nye avtaler for politiets sivile og uniformerte kjøretøy. Avtalesignering kan først skje etter 20. november, når karensperioden er over, i henhold til regelverket for offentlige anskaffelser.

Politiet inngår følgende avtaler:

  • Liten patruljebil: BMW 520d xDrive Touring (levert av BMW Norge)
  • Stor patruljebil: Mercedes Benz Vito (levert av Bertel O. Steen)
  • Ressurskjøretøy: BMW X5 30d xDrive (levert av BMW Norge)
  • Transportkjøretøy: Mercedes Benz Sprinter (levert av Bertel O. Steen)
  • Hundebil: Volvo XC70 (levert av Volvo Car Norway). Avtalen for hundebil er nylig inngått.

Det er Politiets Fellestjenester som på vegne av Politidirektoratet og Justisdepartementet anskaffer biler til politiet.

- Formålet med anskaffelsen har vært å finne biler som best dekker politiets behov, sier direktør Helge Clem i Politiets Fellestjenester.

Gjennom en offentlig anbudskonkurranse fikk alle aktører i markedet muligheten til å gi tilbud. I alt kom det inn tilbud på 20 ulike biltyper, fra fire forskjellige leverandører. Samtlige biler hadde høy kvalitet og tilfredsstilte politiets minstekrav i anbudskonkurransen.

- Brukertesting er en forutsetning for å kunne vurdere om bilene dekker politiets behov. Derfor har vi brukt 15 testsjåfører fra alle tjenesteområdene i politiet for å teste ulike bruksbehov og situasjoner. Vi trygge på at politiet har valgt de bilene som best dekker politiets behov, sier Clem.

Politiet har evaluert kvaliteten ut fra politiets behov for kjøreegenskaper, sikkerhet, komfort, plass og garanti. Kvalitet har veid tyngst, 60 prosent, men pris har også vært viktig i vurderingen, med hele 40 prosent.

- Politiets Fellestjenester skal sørge for at politiet i Norge er utstyrt med gode mobile arbeidsplasser i en utfordrende politihverdag inn i fremtiden. Det har vi lagt til rette for gjennom disse avtalene, sier direktør Helge Clem.