Aktuelt

Alle som kommer til Norge for å søke om beskyttelse skal melde seg hos politiet for å bli registrert som asylsøker. Det er PU som er ansvarlig for all registrering av asylsøkere. For de som ankommer over Storskog eller andre steder med yttergrense Schengen vil det ofte være overfor politi/grensekontroll at søknad om asyl fremsettes. Disse blir da videresendt til PU for registrering.

For de som ankommer over Storskog skjer registrering på Ankomstsenter Finnmark, men hvis personen kommer til Norge over annen yttergrense eller indre Schengengrense skjer registrering som regel på Ankomstsenter Østfold.

Tidligere har det vært slik at alle som søker om beskyttelse i Norge har blitt fullregistrert. I forbindelse med de økte ankomstene vi har sett i høst, har det vært nødvendig å dele registreringen i faser. Alle som kommer til PU for å registrere seg nå går gjennom en innledende registrering, og noen grupperinger går videre til fullregistrering med en gang. Dette gjelder blant annet de søknader som vurderes som åpenbart grunnløse.

Hva skjer under en innledende registrering?
Innledende registrering innebærer i hovedsak sjekk i datasystemene Eurodac (sjekker om personen har søkt om beskyttelse i et annet land) og Norvis (viser om personen har fått visum til å besøke Europa). Det blir tatt foto, fingeravtrykk og bagasjen blir undersøkt. Alle får utstedt asylsøkerbevis og blir registrert inn i våre systemer. Denne første kontakten med norske myndigheter er et viktig steg i ID-fastsettelsen, og vi har et sterkt sikkerhetsfokus i denne fasen. 

Hva betyr det at ikke alle fullregistreres?
Det er ikke mulig å foreta den samme type registrering med gjeldende ankomsttall som før økningen. Vi mener likevel at sikkerhetsaspektet er ivaretatt med innledende registrering. Vi har blant annet utstrakt kontakt med PST i denne fasen for de personer vi mener det er knyttet bekymringer til. Vi er i en krevende situasjon med mange ankomster, og arbeider fortløpende, i samarbeid med PST, med at samfunnssikkerheten ivaretas så godt som mulig.  

Konsekvensen av manglende fullregistrering er imidlertid at vi ikke får ferdig alt underlaget som UDI trenger til den videre saksbehandlingen av asylsaken så raskt som vi ideelt ønsker. Vi samarbeider tett med UDI om hvordan vi skal løse dette for alle som har ankommet de siste månedene, og for nye ankomster.Vi er også i prosess med nyrekrutteringer, og vil etablere et restanseteam så snart som mulig.

Hvor mange saker har PU sendt til PST?
I forbindelse med vårt arbeid med asylsregistreringen kan vi bekrefte at det er gjort en rekke funn av materiell som gir grunn til sikkerhetsbekymring. Av politioperative hensyn kan vi ikke si noe om hva som er funnet. Vi varsler ukentlig PST om saker, men kan ikke gå i detaljer om antall. Vi vil gjerne understreke at dette gjelder et mindretall av de som kommer, men at det er tiltakende og vurderes som bekymringsfullt.

Etter at vi har varslet PST er det opp til de å vurdere videre tiltak. Når det gjelder behandlingen av asylsøknaden ligger det til UDI.