Aktuelt

Antallet er en økning på 8 prosent sammenlignet med 2014, og det høyeste antallet uttransporter i PUs historie.

- Jeg er svært godt fornøyd med at vi har oppnådd regjeringens måltall i et år med en meget utfordrende ankomstsituasjon, sier sjef PU Kristin Kvigne. Om lag 31.000 asylsøkere ankom Norge i fjor.

2.567 straffede

Av personene som ble uttransportert av PU i fjor var 2.567 av disse ilagt en straffereaksjon, noe som utgjør en tredjedel av det totale antallet. Av disse har 18 prosent statsborgerskap fra Romania, 14 prosent fra Polen, 11 prosent fra Litauen, og 9 prosent fra Nigeria.

Hovedvekten av de uttransporterte, til sammen 5.122, er å finne i kategorien bort-, utviste og andre. 1.559 personer ble uttransportert etter avslag på søknad om asyl, mens 1.144 ble uttransportert til et trygt tredjeland som følge av Dublin-forordningen.

528 mindreårige ble uttransportert av PU i løpet av 2015. 31 av disse reiste alene, mens de øvrige reiste med familie. De som reiser alene blir fulgt av politiet, og møtt av familie eller andre omsorgspersoner.

371 Storskog-returer

Norge opplevde i fjor høst en betydelig vekst i ankomster over Storskog i Finnmark. Mot slutten av året økte også returvirksomheten ved grenseovergangsstedet, og til sammen 371 personer ble uttransportert. Afghanistan, Syria, Nepal og Pakistan var de fire største nasjonalitetene, som ble uttransportert over Storskog.

  • De fem nasjonalitetene PU uttransporterte flest av i fjor inkluderer 773 personer med albansk statsborgerskap, 690 fra Nigeria, 544 fra Afghanistan, 514 fra Romania og 333 fra Syria.  
  • De fem destinasjonene PU uttransporterte flest til i fjor inkluderer 1.268 personer til Italia, 665 til Albania, 584 til Russland, 517 til Romania og 465 til Spania.

Relaterte sider