Statistikk

Under "Månedsstatistikk" publiseres hver måned PUs hovedtall for uttransporteringer.  

I kolonnen til høyre finner du årstall fra tidligere år. 

Under "Årsmeldinger- og analyser" finner du årsanalysen for 2015 og årsmeldinger for 2013 og tidligere år.