Rogaland politidistrikt

Endring av politiets lokale organisering

Nærpolitireformen skal gi et mer tilgjengelig og tilstedeværende politi. Da må politiet utnytte sine ressurser bedre og mer effektivt enn i dag.  Politiets lokale organisering skal gjennomgås denne høsten og vinteren. 

Nytt politidistrikt

1. januar 2016 ble Rogaland og Haugaland og Sunnhordland politidistrikt slått sammen til Sør-Vest politidistrikt. Der pågår nå en prosess med å bygge den nye organisasjonen. Målet er å skape et bedre politi.

Timesbestilling pass - Stavanger og Sandnes

Timesbestilling pass - Stavanger og Sandnes

Nå kan du bestille time for nytt pass. Husk å bestille i god tid før avreise. 

Rogaland får dyrekrimprosjekt

Politiet og Mattilsynet i Rogaland går sammen om et eget dyrekrimprosjekt. Målet er å bli bedre på å bekjempe kriminalitet mot dyr.

Kripos skal gjennomgå Tina Jørgensen-saken

Politimesteren i Sør-Vest politidistrikt har bedt Seksjon for alvorlige, uoppklarte saker i Kripos, den såkalte Cold case-enheten, om å gjennomgå den uoppklarte Tina Jørgensen-saken. Tina Jørgensen ble sist observert natt til 24. september i 2000 i Stavanger sentrum, og ble funnet drept 27. oktober i en kum ved Bore kirke. Til tross for omfattende etterforskning er saken fortsatt uoppklart.