Rogaland politidistrikt

Nytt politidistrikt

1. januar 2016 ble Rogaland og Haugaland og Sunnhordland politidistrikt slått sammen til Sør-Vest politidistrikt. Der pågår nå en prosess med å bygge den nye organisasjonen. Målet er å skape et bedre politi.

Timesbestilling pass - Stavanger og Sandnes

Timesbestilling pass - Stavanger og Sandnes

Nå kan du bestille time for nytt pass. Husk å bestille i god tid før avreise. 

387 våpen inn til politiet

Fra 1. mars til 31. mai 2017 ble det gjennomført våpenamnesti i hele Norge. Det innebar  at folk som hadde  ulovlige våpen kunne levere dem til politiet uten å bli straffet for brudd på våpenloven.

Disse blir politikontakter i Sør-Vest

De midlertidige politikontaktene i Sør-Vest politidistrikt er klare til innsats.

Fra venstre: Nils Hopland Blikra, Bernt Norvalls, Wenche Tislevoll, Svein Lunde, Atle Tornes og Roald Raunholm

Erstattet lensmannskontoret med politikontakt

30. mai stengte Fitjar lensmannskontor dørene som det første i landet som følge av Nærpolitireformen. Kommunen er svært glade for at politikontakten alt er på plass.