Rogaland politidistrikt

Politidistriktet har fått i oppdrag å utarbeide forslag til endringer i politidistriktenes lokale organisering (politistasjoner og lensmannskontor). Den nye organiseringen har som mål å gi befolkningen i distriktet et bedre og mer tilstedeværende politi. For å skape et godt resultat er det viktig med god involvering av kommuner og tjenestemannsorganisasjoner.

Politimesterens endelige tilrådning til ny lokal struktur i Sør-Vest politidistrikt skal være basert på lokale og faglige innspill. Prosessen skal gi politiet og innbyggerne forutsigbarhet og sikre et best mulig sluttresultat, og målet er at kommunenes forventninger og prioriteringer til polititjenesten skal komme tydelig fram.

Politimesterens tilrådning skal være klar 15. oktober 2016. I høringsperioden blir det avholdt møter med kommunene som ønsker det. Det første møtet ble gjennomført på Bømlo 6. september. Videre skal følgende møter holdes:

 • Vindafjord: 13. september for kommunestyret
 • Haugesund: 14. september for formannskapet          
 • Hå: 15. september for kommunestyret      
 • Klepp: 19. september for kommunestyret  
 • Etne: 20. september for kommunestyret   
 • Sauda: 21. september for kommunestyret 
 • Stord: 22. september for formannskapet/politirådet 
 • Egersund: 26. september for kommunestyret     
 • Karmøy/Utsira: 3. oktober for formannskapene       
 • Sola: 5. oktober for formannskapet 
 • Suldal: 18. oktober for kommunestyret   
 • Sirdal: 20. oktober for kommunestyret    
 • Lund: 20. oktober for kommunestyret 
 • Tysvær: 25. oktober for kommunestyret
 • Bjerkreim: 26. oktober for kommunestyret
 • Gjesdal: 26. oktober for kommunestyret
 • Time: 7. november for kommunestyret
 • Rennesøy, Finnøy, Kvitsøy: 14. november for kommunestyrene (felles)
 • Randaberg: 17. november for kommunestyret
 • Hjelmeland: 22. november for ordfører

 

Høringskonferanse:

15. september blir det høringskonferanse på politihuset i Stavanger, hvor alle kommunene er invitert. Der blir blant annet politiets forslag til lokal struktur presentert. Høringsfrist for kommunene er satt til 1. desember 2016.

Det er også etablert en styringsgruppe, som består av representanter fra politiet, tjenestemannsorganisasjonene og kommunene. Styringsgruppa skal utforme mandat for vurdering av det som kalles tjenesteenheter og tjenestesteder i politidistriktet. Gruppen skal sikre at kommunens forventninger og prioriteringer til polititjenesten kommer tydelig fram. Den skal også gi politimesteren råd om effektivisering av politidistriktets lokale struktur med utgangspunkt i kommunens prioriteringer og politidistriktets risiko- og sårbarhetsvurdering for 2016.

 

Styringsgruppe lokal organisering:

Fra arbeidsgiversiden:

 • Hans Vik, politimester 
 • Modolf Haraldseid, administrasjonssjef i gamle Haugaland og Sunnhordland politidistrikt
 • Bengt Sporaland, administrasjonssjef i gamle Rogaland politidistrikt
 • Aud Marit Hjartnes Åsbø, personalsjef i gamle Haugaland og Sunnhordland politidistrikt
 • Arild Sandstøl, personalsjef i gamle Rogaland politidistrikt
 • Kjetil Andersen, driftsenhetsleder for Sandnes driftsenhet
 • Bernt Norvalls, prosjektleder for prosjekt nytt politidistrikt i Sør-Vest politidistrikt

Fra arbeidstakersiden:

 • Marit Ellingsen(NPL)
 • Erlend Bjørnestad (PF)
 • Olav Nakling Espedal (PF)
 • Fredrik Soma (PJ)
 • Sofie Sagland (NTL)
 • Wenche Hogneland (Parat)
 • Alf Magne Nystrøm (Hovedverneombud)

 

Møteplan styringsgruppe:

 • 15.09.2016
 • 27.09.2016
 • 25.10.2016
 • 22.11.2016
 • 13.12.2016

 

Høringsuttalelser: 

Det har kommet inn 23 uttalelser fra kommuner og 1 fra Rogaland fylkeskommune. Høringsuttalelsene kan du lese her.