Om oss

Politihuset i Stavanger - Foto: Bjarte Fossfjell Politihuset i Stavanger - Foto: Bjarte Fossfjell

 

Fra 1. januar 2016 ble antallet politidistrikter redusert fra 27 til 12 som følge av politireformen. I den forbindelse ble Rogaland politidistrikt og Haugaland og Sunnhordland politidistrikt slått sammen til Sør-Vest politidistrikt. Tidligere politimester i Rogaland, Hans Vik, er politimester.

Politidistriktet har ca. 1100 ansatte som jobber fra Moi og Lund kommune i sør, til Bømlo og Fitjar i nord, og med kommunene Suldal og Sirdal i øst. Distriktet består av totalt 32 kommuner hvorav 26 ligger i Rogaland, 5 i Hordaland og en i Vest-Agder.

Hovedsetet ligger i Stavanger, og operasjonssentralen i det nye politidistriktet skal ligge i Stavanger. Planen er at denne skal være på plass innen utgangen av 2017. Utover det er ikke resten av organiseringen av politidistriktet bestemt.

Innbyggernes kontaktpunkter inn i dagens politidistrikt vil være uendret fra 1. januar og en periode utover i 2016 ettersom det vil ta noe tid å få på plass de nye organisasjonene. I en overgangsperiode vil også enkelte brev, rapporter og statistikk fra politiet komme fra dagens distrikter.

Det vil bli lagt ut informasjon om endringer i dagens kontaktpunkter og rutiner i god tid før de inntreffer.