Romerike politidistrikt

Gjennomføring av våpenamnesti 2017

Fra 1. mars til 31. mai kan du innlevere ulovlige skytevåpen til politiet uten å risikere straff for ulovlig våpenbesittelse.

Høringssvar fra kommunene om ny lokal struktur i Øst politidistrikt

Samleside høringssvar fra kommunene om ny lokal struktur i Øst politidistrikt

Arbeidet med politiets lokale organisering av Øst politidistrikt

1. januar 2016 ble Follo, Romerike  og Østfold politidistrikt slått sammen til Øst politidistrikt. Det pågår nå en prosess med å bygge den nye organisasjonen for å skape et politi som er bedre rustet for å møte fremtidens utfordringer blant annet innen kriminalitet og forebygging i Øst politidistrikt.

Åpningstider påsken 2017

Politiet på Romerike har følgende åpningstider i påsken:

Hittegodsauksjon 23. mars

Ullensaker lensmannskontor arrangerer hittegodsauksjon torsdag 23. mars.