Salten politidistrikt

Gjennomføring av våpenamnesti 2017

Fra 1. mars til 31. mai kan du innlevere ulovlige skytevåpen til politiet uten å risikere straff for ulovlig våpenbesittelse.

Framtidens politi i Nordland

Den 1. januar 2016 ble Helgeland, Salten og deler av Midtre Hålogaland politidistrikt slått sammen til Nordland politidistrikt. Det pågår nå en prosess med å bygge den nye organisasjonen og skape et bedre politi for alle som bor og ferdes i Nordland.

Søk etter savnet mann i Sulis fortsetter

Politiet opphever ferdselsforbud på Øvervatnet i Sulis. Oppdatert fredag 17. februar kl 13.45

Tysfjordmannen løslatt fra varetekt

Tysfjordmannen som i desember i fjor ble pågrepet og siktet for blant annet fem voldtekter ble i går løslatt av Salten tingrett.

Kriminalitetsbildet for 2016 i Nordland politidistrikt

Kriminalitetsbildet 2016 for Nordland politidistrikt er den første årsrapporten som gir et samlet bilde for Nordland politidistrikt, etter at politidistriktet ble opprettet 1. januar 2016. Rapporten viser at politidistriktet har levert mange gode resultater, til tross for at vi har stått midt i en krevende omstilling.