Salten politidistrikt

Gjennomføring av våpenamnesti 2017

Fra 1. mars til 31. mai kan du innlevere ulovlige skytevåpen til politiet uten å risikere straff for ulovlig våpenbesittelse.

Framtidens politi i Nordland

Den 1. januar 2016 ble Helgeland, Salten og deler av Midtre Hålogaland politidistrikt slått sammen til Nordland politidistrikt. Det pågår nå en prosess med å bygge den nye organisasjonen og skape et bedre politi for alle som bor og ferdes i Nordland.

Tysfjordsakene - Etterforsker 120 saker som omhandler seksuelle overgrep

Politiet har det siste året lagt ned store ressurser for å avdekke omfanget av og etterforske sakene om seksuelle overgrep fra Tysfjord kommune. Status pr i dag er at det er opprettet i overkant av 120 saker som omhandler seksuelle overgrep. I 11 av sakene er det tatt ut siktelse mot en gjerningsperson.

Søk etter savnet mann i Sulis fortsetter

Politiet opphever ferdselsforbud på Øvervatnet i Sulis. Oppdatert fredag 17. februar kl 13.45

Tysfjordmannen løslatt fra varetekt

Tysfjordmannen som i desember i fjor ble pågrepet og siktet for blant annet fem voldtekter ble i går løslatt av Salten tingrett.