Salten politidistrikt

Politidistriktet har fått i oppdrag å utarbeide forslag til endringer i politidistriktenes lokale organisering. Da snakker vi om antatt plassering av politistasjoner og lensmannskontor. Målet er at den nye organiseringen skal gi befolkningen i distriktet et bedre og mer tilstedeværende politi. For å skape et godt resultat er det viktig med god involvering av kommuner og tjenestemannsorganisasjoner.

 

Framtidens politi i Nordland

Nordland politidistrikt består av 43 kommuner. Disse har et veletablert samarbeid gjennom syv regionråd. Våren 2016 var ledelsen i Nordland politidistrikt sammen med representanter for Prosjekt Nye Politidistrikt Nordland (PNP) på besøk i alle regionrådene for å orientere om arbeidet med nærpolitireformen og prosessen videre. I etterkant av disse møtene kom man til enighet om at man skulle etablere en politisk styringsgruppe hvor kommunene var representert gjennom sitt regionråd.

 

Politisk styringsgruppe i Nordland

Fra regionrådene:

 • Tove Mette Bjørkmo, ordfører i Sortland - Vesterålen regionråd.
 • Geir Ketil Hansen, varaordfører i Narvik - Ofoten regionråd.
 • Lillian Rasmussen, ordfører i Moskenes - Lofoten regionråd.
 • Petter Jørgen Pedersen, ordfører i Gildeskål - Salten regionråd.
 • Geir Waage, ordfører i Rana - Indre Helgeland regionråd.
 • Jann- Arne Løvdahl, ordfører i Vefsn - Helgeland regionråd.
 • Andre Møller, ordfører i Vega – Sør Helgeland regionråd

 

Fra politiet i Nordland:

 • Tone Vangen, politimester i Nordland.
 • Heidi Kløkstad, visepolitimester i Nordland.
 • Håvard Fjærli, fungerende leder Helgeland.
 • Arne Hammer, fungerende leder Salten.
 • Steffen Ravnåsen, fungerende ledere Midtre Hålogaland
 • Geir Nordkil, Politiets fellesforbund.
 • Asbjørn Sjølie, politilederlaget.
 • Jan Tore Hagnes, prosjektleder PNP Nordland
 •  Tor-Håvard Bentzen, PNP Nordland

 

I Nordland hadde politisk styringsgruppe første møte 19. august 2016. Det er avtalt to møter til i dette fora løpet av høsten 2016. Politimesteren sitt forslaget til lokal organisering av politiet i Nordland, ble sendt ut på høring 13. oktober 2016. Fristen for å sende inn  høringsuttalelser  gikk ut 25. november 2016. Politimesteren har den 15. desember oversendt sin innstilling til Politidirektoratet.  Det er forventet at Politidirektoratet vil fatte sin avgjørelse i medio januar 2017.