Søndre Buskerud politidistrikt

Gjennomføring av våpenamnesti 2017

Fra 1. mars til 31. mai kan du innlevere ulovlige skytevåpen til politiet uten å risikere straff for ulovlig våpenbesittelse.

Skal du ha nytt pass?

Skal du ha nytt pass?

Søk om pass i god tid før du skal reise. Nå kan du bestille time for å få pass.

Arbeidet med politiets lokale organisering i Sør-Øst politidistrikt

Politimesteren i Sør-Øst oversender nå sin tilrådning til ny tjenestestruktur i Sør-Øst politidistrikt Den endelige tilrådningen anbefaler 26 tjenestesteder organisert i 12 tjenesteenheter i Sør-Øst politidistrikt. Det innebærer en reduksjon på 17 kontorer i de fire tidligere politidistriktene.

Sivilseksjonen (namsmannen) i Drammen er stengt 26. mai

Fredag 26. mai vil namsmannen ha stengt for henvendelser i skranken ved politihuset i Drammen. Se eller åpningstider under "kontaktinformasjon for Søndre Buskerud" og velg "sivile saker".    

Pass til ferien? Stor pågang i mai og juni.

Politiet har bedt publikum være tidlig ute med å bestille time ved de passkontorer som har timebestilling. Fordelen med timebestilling er at man slipper å stå i kø. Selv om det er lang ventetid for å få time, oppfordrer vi til å sjekke jevnlig. Oversikten kan endres fra dag til dag, blant annet på grunn av avbestillinger.