Sunnmøre politidistrikt

"Prosjekt Nytt Politidistrikt Møre og Romsdal"

Politidistriktet har fått i oppdrag å utarbeide forslag til endringar i politidistrikta si lokale organisering (politistasjonar og lensmannskontor). Målet er at den nye organiseringa skal gi innbyggjarane i distriktet eit betre og eit politi som er meir tilstades. For å skape eit godt resultat er det viktig med god involvering av kommunar og arbeidstakarorganisasjonane.