Tjenester

Anmeldelser

Du kan anmelde tyveri av sykkel og mobiltelefon, tyveri fra privatperson på offentlig sted og skadeverk på bygning, kjøretøy eller båt.

Tips politiet

Har du opplysninger som kan forhindre en kriminell handling, kan du tipse politiet om det.

Klage på politiet

Du kan klage på politiet hvis du mener politiet har behandlet deg på en måte som er imot regelverket, eller hvis du mener politiet har gjort en feil for eksempel i etterforskning.

Andre tjenester

Under de andre tjenestene finner du ulike skjemaer som du etter behov kan laste ned, fylle ut og sende inn eller levere på politistasjonen der du bor.

Andre offentlige tjenester finner du under norge.no.