Tjenester

Applying for asylum in Norway

If you wish to apply for protection (asylum) in Norway, you will need to register an application with the Norwegian police.

Søke asyl i Norge

For å søke om beskyttelse (asyl) i Norge må du registrere deg som asylsøker hos politiet i Norge.

Kontaktinformasjon

Gå til lokalinformasjon