Tjenester

Politiet har ansvaret for grensekontrollen, Utlendingsloven § 22.

Meldeplikt av mannskap- og passasjerer ombord på fartøy

Forhåndsmelding
Fører av alle skip/fartøy som passerer yttergrensen, skal på vei til første norske havn gi forhåndsmelding til politiet med fortegnelse (liste) over mannskap og passasjerer. Meldingen sendes på godkjent formular i SafeSeaNet Norway (se under).

Avgangsmelding
Fører av alle skip / fartøy som passerer yttergrensen på vei fra norsk havn, skal gi avgangsmelding til politiet med oppdatert fortegnelse (liste) over mannskap og passasjerer. Meldingen sendes på godkjent formular i SafeSeaNet Norway.

Meldeplikten dekkes av Utlendingsforskriften § 4-24.

Tidspunkter for å sende melding

Forhåndsmelding
– skal om mulig sendes 24 timer før passering av “indre farvann” (grunnlinjen).

Avgangsmelding  
– skal sendes i god tid før avgang fra siste havn på territoriet.

Godkjent formular - mannskap- og passasjerlister

Meldinger med fortegnelse over mannskaps- og passasjerer ombord på fartøy/skip, skal gis på formular som er godkjent av norske myndigheter, Utlendingssforskriften § 4-24, 2. ledd. 

Prosedyrer for melding av mannskaps- og passasjerlister

Meldinger av mannskaps- og passasjerlister skal sendes gjennom SafeSeaNet Norway.

Hvis spesielle omstendigheter gjør det umulig å rapportere via SafeSeaNet, skal meldinger av mannskaps- og passasjerlister sendes direkte til det politidistrikt som er ansvarlig for ankomst- og avgangshavn (godkjent grenseovergangssted / anløpssted). Slike meldinger skjer etter avtale med ansvarlig politidistrikt på telefon 02800.

Blindpassasjer, av- og påmønstring

Blindpassasjerer må snarest rapporteres direkte til politiet i første ankomsthavn i Norge. SafeSeaNet kan ikke brukes.

Melding om av- og påmønstring av mannskap, samt av- og påstigende passasjerer skal også sendes direkte til politiet i den havn hvor endringer skal finne sted. SafeSeaNet kan ikke brukes.

Brukerstøtte

Politi
Spørsmål og andre type henvendelser knyttet til forhåndsmeldinger av mannskaps- og passasjerlister på sjøgrensen, kan rettes til politidistrikt med ansvar for godkjente grenseovergangssted / anløpssted på telefon  02800.

Liste over politidistrikt med godkjente grenseovergangssteder.

Kystverket
Spørsmål knyttet til veiledning og bruk av meldingsportalen SafeSeaNet Norway, kan rettes til Brevik VTS på telefon +47 35 57 26 25 eller E-post: brevik.vts@kystverket.no. 

Sanksjoner

Unnlatelse av å overholde meldeplikten kan føre til sanksjoner i form av bøter eller fengsel i inntil 6 måneder, jfr Utlendingsloven § 108, jfr § 20 og Utlendingsforskriftens § 18-13, jfr § 4-24.