Tjenester

Et pass er bare gyldig så lenge eieren kan kjennes igjen på bildet og så lenge passet er uforandret og uskadet. 

Gyldighetstid pass til personer under 16 år

  • 0-5 år: to år
  • 5-10 år: tre år
  • 10-16 år: fem år

Krav om gyldig pass etter utreise

Enkelte land krever at passet er gyldig en periode etter utreise fra landet du har besøkt. Du kan finne informasjon om dette på Utenriksdepartementets (UDs) landsider som blant annet inneholder informasjon om inn- og utreisebestemmelser for de ulike land, gyldighetstid for pass etter utreise.

Tap av statsborgerskap

Ved utstedelse av pass til en som kan miste sitt norske statsborgerskap etter statsborgerloven § 24 første ledd, tap ved fravær fra riket, eller etter § 26 første ledd, tilbakekall, skal passet bare gis gyldighetstid frem til det tidspunktet søkeren kan miste sitt statsborgerskap.