Tjenester

Det finnes to typer midlertidig pass, nødpass og provisorisk pass. For å søke midlertidig pass må du fremlegge dokumentasjon på reisen.
Hvis du er registrert med et gyldig ordinært pass, skal dette ugyldiggjøres i passregisteret ved utstedelse av midlertidig pass.

Har du fått midlertidig pass tidligere?

Vanligvis får du ikke midlertidig pass hvis du i løpet av de siste fem årene har fått utstedt midlertidig pass to ganger. Det samme gjelder hvis du tidligere har mistet midlertidig pass eller latt være å levere det til politiet, passmyndigheten eller grensekontrollen etter avsluttet reise.

Søk hos ditt lokale politi

Som hovedregel skal du henvende deg til ditt lokale politi når du skal søke om midlertidig pass. Hvis du søker om midlertidig pass rett før du skal reise, kan det være at politiet ikke har kapasitet til å behandle søknaden din før reisen. 

Midlertidig pass gyldig kun for én reise

Det midlertidige passet koster det samme som et ordinært pass og er gyldig bare for én enkelt reise. Det midlertidige passet må leveres til politiet, passmyndigheten eller grensekontrollen når du kommer tilbake fra reisen. Det samme må eventuelt ordinært pass som har blitt ugyldiggjort i passregisteret.

Nødpass (oransje, håndskrevet pass)

Når du søker om nødpass må du ta med deg to passfoto. Nødpasset er ikke gyldig i alle land. Du kan for eksempel ikke benytte nødpass ved innreise til USA og Dubai. Du er selv ansvarlig for å undersøke om det landet du skal reise til godtar nødpass.

Provisorisk pass (turkist, elektronisk pass)

Provisorisk pass inngår i et pilotprosjekt som etter planen skal vare opp til to år. Et av målene med pilotprosjektet er å innhente erfaringer for å kunne tilrettelegge for en eventuell utrulling av løsningen i resten av landet.

Det provisoriske passet er foreløpig kun tilgjengelig ved passkontoret på Grønland politistasjon i Oslo Politidistrikt, og vil erstatte det oransje nødpasset for innbyggerne i Oslo. Grunnet kapasitetshensyn vil provisorisk pass i pilotperioden kun være tilgjengelig for Oslo politidistrikts egne borgere. Søkere bosatt i andre politidistrikt vil fortsatt måtte søke om nødpass ved sitt lokale passkontor.

Mistet pass i utlandet

Mister du passet ditt i utlandet, kan du få utstedt nødpass på nærmeste norske utenriksstasjon slik at du får reist tilbake til Norge.