Tjenester

Du finner alle skjemaene du trenger til høyre på siden. 

Slik søker du om politiattest per post

1. Før du søker
Sjekk at du har skjemaet Bekreftelse på formål ferdig utfylt fra arbeidsgiver eller studiested. Skjemaet må legges ved søknaden. Ikke alle formål trenger bekreftelse.

Student?
Husk: Bekreftelse fra studiested eller samordna opptak må inneholde ditt navn.

Elev i videregående skole?

 • Fyll ut Søknadsskjema elever videregående skole. Både du, foreldre og skolen må skrive under.
 • Har du flere praksissteder i løpet av skoleåret, vent med søknad om politiattest til praksisstedet er avklart. Politiattesten er kun gyldig i 3 måneder.

Har du søkt om opptak til Politihøgskolen?
Når du har fått innkalling til opptaksprøven, kan du søke om politiattest.

Søknad om fellesskapsløyve for gods- og/eller turvogntransport

 • Både transportleder og foretak må ha politiattest.
 • Personer oppfordres til å søke elektronisk mens foretaket må søke på papirskjema, Søknadsskjema for foretak.

2. Dette må søknaden inneholde

 • Legitimasjon: Kopi av gyldig pass, førerkort eller bankkort med fotografi og signatur.
 • Skjemaet "Bekreftelse på lovlig formål", signert av arbeidssted eller studiested.
 • Husk å signere søknaden. Er du under 18 år, må foresatte skrive under sammen med deg.
 • For foretak: Firmaattest eller utskrift fra Enhetsregisteret

3. Søknaden sendes til:
Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
Postboks 113
9951 Vardø

4. Behandlingstid
For tiden er det 2 ukers behandlingstid. Velger du å motta politiattesten i posten, kommer tiden det tar med postgang i tillegg.

5.Slik mottar du politiattesten elektronisk
Vi blir automatisk informert om din sikre digitale postkasse hvis du har fra før eller oppretter en. Du får svar på søknaden om politiattest dit.

Hvis du ikke har opprettet sikker digital postkasse, kan du gjøre det på norge.no - Velg digital postkasse.  For å motta post i digital postkasse, må du også oppdatere kontaktinformasjonen din i det felles nasjonale kontaktregisteret.

Reservasjon mot digital post
Hvis du har reservert deg mot digital post, sender vi svar til deg i vanlig post. Da tar det noen ekstra dager i postgang. Du kan fjerne reservasjonen din hvis du ønsker attesten elektronisk.

5.Klage
Klagefristen er tre uker fra du mottar politiattesten.

Du kan sende skriftlig klage hvis du er uenig i hva som er tatt med i attesten, eller hvis du får avslag på søknaden. Skriftlig klage sendes til:

Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
Postboks 113
9951 Vardø

Hvis klagen blir tatt til følge, blir det utstedt ny politiattest. Blir klagen ikke tatt til følge, vil den bli videresendt til Politidirektoratet for endelig behandling.

Åpningstider telefon:
Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester kan kontaktes på telefon 78 98 93 60 i åpningstiden:
Mandag: 08:30-15:00
Tirsdag - stengt
Onsdag - stengt
Torsdag: 08:30-15:00
Fredag - stengt
Lørdag - stengt
Søndag - stengt

Apply for a criminal record certificate by post

We encourage you to apply online, but if you are under 18 years of age or for other reasons unable to apply for a criminal record certificate online, you may submit your application by post.

Send your application to:
Politiets Enhet for Vandelskontroll og Politiattester
Postboks 113
9951 Vardø

From June 1st 2016 we have the following opening hours on our service centre:

Monday 0830 - 1500

Thursday 0830 - 1500

Please contact us during opening hours: (+47) 78 98 93 60. We are closed on all public holidays throughout the year.

How to apply for a criminal record certificate by post

You can find all the forms you need on the right-hand side of this page. Most applicants should submit the standard form. A separate form must be used for criminal record certificates requested by the Civil Aviation Authority ? Norway.

You must include the following information in your application:

 • Full name, home address and national ID number.
 • Date and year of moving to Norway if applicable.
 • You must tell us why you need a criminal record certificate and attach confirmation of the reason why you need it (see below).

You may complete the application on your computer before printing it out and signing it. Remember to write clearly if you complete the application by hand.

Signature

 • Sign the application once you have completed and printed it off.
 • If you are under 18 years of age, your signature must be accompanied by the signature of your guardian.

Attachments to your application

ID: 
Copy of valid passport, driver's licence, or bank card with photograph and signature.

Confirmation of lawful reason:

 • Work: Signed confirmation from your employer.
 • Studies: Signed confirmation from your place of study, transcript from the Norwegian Universities and Colleges Admission Service, or copy of your semester card with your name, course and place of study.

Confirmation is not required if the criminal record certificate is to be attached to an application for a public permit, for example.