Menneskehandel er et globalt fenomen, og over hele verden utsettes barn, kvinner og menn for hensynsløs utnytting i vår tids slaveri. Sårbare mennesker blir utnyttet av organiserte kriminelle til prostitusjon, annen seksuell utnytting, handel med barn, organhandel, tvangsarbeid, tigging osv.

Tipsmottaket er bemannet døgnet rundt. Tipsene håndteres av Kripos. Når du har sendt inn tipset, vil du motta et referansenummer som du bør ta vare på.

Prostitusjon er seksuell omgang eller handling med en annen mot vederlag, det vil si salg av seksuelle tjenester. Salg av seksuelle tjenester er ikke ulovlig, men kjøp av seksuelle tjenester har vært straffbart etter norsk lov siden 1.1.2009.

Med "misbruk av sårbar situasjon" menes det å utnytte situasjoner der det ikke foreligger noe reelt og akseptabelt valg for den det gjelder, annet enn å underkaste seg menneskehandlerne.

Å utnytte innebærer å bruke vedkommende for å oppnå en fordel, enten økonomisk eller ikke-økonomisk, direkte eller indirekte.

Menneskehandel er når en person blir utnyttet til for eksempel prostitusjon eller tvangsarbeid, og bakmennene tjener på dette, enten økonomisk eller ikke-økonomisk. Dette behøver ikke bety at landegrenser må krysses. Samtlige som medvirker til dette, kan straffes for menneskehandel, for eksempel de som rekrutterer, transporterer, kontrollerer, huser osv.

Menneskesmugling betyr i hovedsak å smugle mennesker over landegrenser for at de skal få opphold. Det innebærer ingen form for utnyttelse av personer.

Kort sagt er hallikvirksomhet det å legge ting til rette for at noen skal drive prostitusjon av egen fri vilje, og derav tjene penger på andres prostitusjon. Et eksempel er utleie av leiligheter. Menneskehandel betyr at noen utnytter andre ved å misbruke deres sårbare situasjon, for eksempel ved å lure dem til prostitusjon.

Du må kontakte ditt lokale politi dersom du ønsker å anmelde et konkret straffbart forhold. Kripos tar ikke imot anmeldelser. Dersom det haster, ring politiets nødtelefon 112.