Tjenester

Tips politiet

Har du informasjon om at det har skjedd noe kriminelt, eller opplysninger som kan forhindre en kriminell handling, kan du tipse politiet.

Ikke bruk tipsmottaket hvis situasjonen er akutt

  • Politiets nødnummer er 112.
  • Har du konkrete opplysninger om straffbare forhold eller mistanke om at noen er i fare, kontakt lokalt politi: 02800.
  • Henvendelser til tipsmottaket erstatter ikke en anmeldelse av forholdet.

Nyttig å vite før du tipser:

  • Du kan selv velge om du vil oppgi kontaktinformasjon, men politiet ønsker å ha mulighet til å kunne kontakte deg.
  • Politiet kan i noen tilfeller (f.eks. ved fare for liv og helse) ha behov for å identifisere dataenheten (f.eks. PC eller mobil) tipset er sendt fra.
  • Det er straffbart å bevisst gi politiet falske opplysninger.
  • Ikke alle tipstjenestene er døgnkontinuerlig bemannet, se informasjon om dette under.
  • Når du har sendt inn tipset, vil du motta et referansenummer som du bør ta vare på.

Tipsvalgene finner du i listen under:

Mistenkelige transaksjoner, tyveri og svinn av bombekjemikalier

Mistenkelige transaksjoner, tyveri og svinn av bombekjemikalier

Hvis du har opplysninger om mistenkelige transaksjoner, tyveri eller svinn av kjemikalier som kan benyttes til å lage bomber, kan din henvendelse til Kripos hjelpe ved forebygging av terrorhandlinger.

Tips om menneskehandel

Tips om menneskehandel

Hvis du har mistanke om at den du kjøpte tjenester av, for eksempel seksuelle tjenester, er utsatt for menneskehandel, kan din henvendelse bety mye for at vedkommende skal få tilbake sin frihet. Vi gjør oppmerksom på at henvendelsen kan være anonym.

Seksuell utnytting av barn

Seksuell utnytting av barn

Vi ønsker tips om seksuelt misbruk av barn, kontakt mellom voksne med seksuell dragning mot barn, bilder og film som viser barn i seksuelle situasjoner, og voksne som forsøker å få kontakt med barn med en seksuell intensjon. Formålet kan være å få barna til å delta i seksuelle samtaler, vise seg frem avkledd og i seksuelle situasjoner via webkamera og/eller å få i stand møter der barna forledes til seksuell aktivitet

Rasistiske ytringer på Internett

Rasistiske ytringer på Internett

Hvis du har konkrete opplysninger om straffbar rasisme og rasistiske ytringer, må du kontakte din lokale politimyndighet. Kripos tipsmottak er opprettet for å håndtere ulovlige rasistiske ytringer på Internett. 

Radikalisering og voldelig ekstremisme på Internett

Radikalisering og voldelig ekstremisme på Internett

Politiet er interessert i informasjon om nettsider som fremmer radikalisering og voldelig ekstremisme, eller enkeltpersoner og grupper som viser et voldspotensial gjennom sine handlinger og ytringer på Internett. Dette kan være oppfordring til, støtte eller deltagelse i voldshandlinger.

Økonomisk kriminalitet

Økonomisk kriminalitet

Vi prioriterer avdekking av økonomisk kriminalitet. Denne type kriminalitet kan svært ofte ha store ringvirkninger for tredjepersoner og organisasjoner. Her kan du lese mer om økonomisk kriminalitet

Internasjonale forbrytelser

Internasjonale forbrytelser

Det kan ha skjedd krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord i ethvert konfliktområde eller i områder hvor det har skjedd store overgrep mot sivilbefolkning og folkegrupper. Hvis du har informasjon om dette, benytt tipstjenesten her.

Du trenger ikke formelt å anmelde en person eller en sak, men vi ønsker informasjon om slike forbrytelser. 

Tips politet - andre typer forhold

Tips politet - andre typer forhold

Hvis tipset ditt ikke faller inn under noen av kategoriene ovenfor, kan du tipse oss her. Når du skal sende tipset, må du velge hvilket politidistrikt hendelsen tilhører.