Tjenester

Tips politiet

Har du informasjon om at det har skjedd noe kriminelt, eller opplysninger som kan forhindre en kriminell handling, kan du tipse politiet.

Ikke bruk tipsmottaket hvis situasjonen er akutt

  • Politiets nødnummer er 112.
  • Har du konkrete opplysninger om straffbare forhold eller mistanke om at noen er i fare, kontakt lokalt politi: 02800.
  • Henvendelser til tipsmottaket erstatter ikke en anmeldelse av forholdet.

Nyttig å vite før du tipser:

  • Du kan selv velge om du vil oppgi kontaktinformasjon, men politiet ønsker å ha mulighet til å kunne kontakte deg.
  • Politiet kan i noen tilfeller (f.eks. ved fare for liv og helse) ha behov for å identifisere dataenheten (f.eks. PC eller mobil) tipset er sendt fra.
  • Det er straffbart å bevisst gi politiet falske opplysninger.
  • Flere av tipstjenestene er døgnkontinuerlig bemannet, dette gjelder som regel ikke når du tipser lokalt politidistrikt (andre typer forhold).
  • Når du har sendt inn tipset, vil du motta et referansenummer som du bør ta vare på.
  • Se tipsvalgene under og les mer inngående i menyen til venstre.

Tipsvalgene finner du i listen under:

Bombekjemikalier - mistenkelige transaksjoner, tyveri og svinn

Bombekjemikalier - mistenkelige transaksjoner, tyveri og svinn

Hvis du har opplysninger om mistenkelige transaksjoner, tyveri eller svinn av kjemikalier som kan benyttes til å lage bomber, kan din henvendelse bidra til å forebygge terrorhandlinger og andre alvorlige hendelser. Virksomheter som håndterer slike kjemikalier, har rapporteringsplikt.

Seksuell utnytting av barn på internett

Seksuell utnytting av barn på internett

Internett og mobiltjenester misbrukes for å utnytte barn seksuelt. Politiet ønsker tips om bl.a. seksuell utpressing, forledelse av mindreårige (grooming), direkteoverføring av overgrep og krenkende/uanstendig seksuell atferd på internett, og tips om nettsteder som inneholder overgrepsmateriale.

Radikalisering og voldelig ekstremisme på Internett

Radikalisering og voldelig ekstremisme på Internett

Politiet ønsker tips om personer, grupper eller organisasjoner som støtter, oppfordrer til eller bruker vold for å nå sine politiske, ideologiske eller religiøse mål via internett.

Rasistiske ytringer på internett

Rasistiske ytringer på internett

Politiet ønsker tips om rasistiske, diskriminerende og hatefulle ytringer på internett, og informasjon om nettsteder der noen trues eller det fremmes hat på grunn av hudfarge, etnisk opprinnelse, religion, livssyn, legning eller nedsatt funksjonsevne.

Menneskehandel

Menneskehandel

Menneskehandel er grensekryssende, organisert kriminalitet og et alvorlig brudd på grunnleggende menneskerettigheter. Det omfatter bl.a. handel med barn, tvangsarbeid, organhandel og prostitusjon.

Internasjonale forbrytelser

Internasjonale forbrytelser

Politiet ønsker informasjon om krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord i konfliktområder eller i andre områder der det har skjedd overgrep mot sivilbefolkningen. 

Tips politiet - andre typer forhold

Tips politiet - andre typer forhold

Hvis tipset ditt ikke faller inn under noen av kategoriene ovenfor, kan du tipse oss her. Når du skal sende tipset, må du velge hvilket politidistrikt hendelsen tilhører.