Aktuelt

Utrykningspolitiet (UP) er for tiden organisert med et hovedkontor i Stavern og 9 UP-distrikter fordelt over hele landet.  I forbindelse med at nærpolitireformen trer i kraft 1. januar 2016 og 12 nye politidistrikter blir etablert, har Utrykningspolitiet i dialog med Politidirektoratet besluttet å tilpasse UP-distriktene til ny politidistriktsstruktur. Fra 1. januar 2016 blir derfor antall UP-distrikter redusert fra 9 til 5 distrikter. 

UP-distriktene vil dekke følgende politidistrikter og ledes av:

Distrikt 1 – Øst og Innland politidistrikter
Distriktsleder: Politioverbetjent Stein-Olaf Røberg
Besøksadresse: Vestveien 16, 1400 Ski
Postadresse: Utrykningspolitiet, postboks 3390, 1402 Ski
Telefon: 64 85 18 56/ 906 57 576
e-post: stein-olaf.roberg@politiet.no


Distrikt 2 – Agder og Sør-Øst politidistrikter
Distriktsleder: Politioverbetjent Andreas Rødø
Besøksadresse: Myren 7, 3718 Skien
Postadresse: Utrykningspolitiet, postboks 47, 3701 Skien
Telefon: 35 90 64 99 / 41471128
e-post: andreas.rodo@politiet.no


Distrikt 3 – Sør-Vest og Vest politidistrikter
Distriktsleder: Politioverbetjent Terje Oksnes
Besøksadresse: Litleåsveien 43, 5132 Nyborg
Postadresse: Utrykningspolitiet, postboks 44 Mjølkeråen, 5878 Bergen
Telefon: 55 25 56 03 / 413 15 220
e-post: terje.oksnes@politiet.no

 

Distrikt 4 – Møre og Romsdal og Trøndelag politidistrikter
Distriktsleder: Politioverbetjent Per Einar Hollum
Besøksadresse: Gryta 4, 7005 Trondheim
Postadresse: Utrykningspolitiet, postboks 2475 Sluppen, 7005 Trondheim
Telefon: 73 89 94 15 / 481 69 999
e-post: per.einar.hollum@politiet.no

 

Distrikt 5 – Nordland, Troms og Finnmark politidistrikter
Distriktsleder: Politioverbetjent Geir H. Marthinsen
Besøksadresse: Stakkevollveien 9, 9010 Tromsø
Postadresse: Utrykningspolitiet, postboks 6132, 9291 Tromsø
Telefon: 77 79 74 50 / 900 70 200
e-post: geir.marthinsen@politiet.no

UP vil fortsatt utvikle og forbedre polititjeneste på vei, sammen med politidistriktene, særorganer og andre samarbeidspartnere.  Distriktslederne vil også ha en god dialog med politidistriktene i forbindelse med kommende innbeordringer av innsatspersonell til tjeneste i UP.