Aktuelt

Bakgrunnen for arbeidet er blant annet at effektiv straffesaksbehandling med høy kvalitet er et viktig bidrag til å bedre trafikksikkerheten. Riksadvokaten og Politidirektoratet gir Utrykningspolitiet honnør for initiativet.  Rapporten representerer et verdifullt bidrag i det pågående arbeidet med å styrke og videreutvikle etterforskningsfaget, også innenfor dette området.