Aktuelt

- Mange kjører i ruspåvirket tilstand hver eneste dag, og det er viktig for trafikksikkerheten at vi får tatt disse ut av trafikken, sier UP-sjef Runar Karlsen. Vi hadde ekstra fokus på rus i trafikken i 2015, og vil fortsette satsingen i 2016.  Foreløpige tall viser at UP har tatt noen færre for fartsovertredelser i 2015 enn tidligere år. Det ser vi på som en positiv utvikling, understreker UP-sjefen. I tillegg til trafikksikkerhet bidrar UP til den generelle kriminalitets­bekjempelsen. Kriminelle som bruker veiene, bl.a. til transport av narkotiske stoffer, skal ikke føle seg trygge. I fjor pågrep UP over 2300 personer i trafikken, en økning på 20 prosent fra året før.  Trafikksikkerhet og bekjempelse av kriminalitet er i mange sammenhenger to sider av samme sak, påpeker Karlsen. Foreløpige viser at 125 personer har omkommet på norske veier i 2015. Et historisk lavt tall. Det er positivt at tendensen med stadig færre trafikkdrepte fortsetter. I fjor omkom færre syklister, fotgjengere og eldre sjåfører i trafikken. Fortsatt er det bilførere som er dominerende blant de trafikkdrepte, og særlig på høsten 2015 så vi en beklagelig økning i antall unge som omkom i trafikken, avslutter UP-sjef Runar Karlsen.