Aktuelt

 - Kriminalitetsbekjempelse og trafikksikkerhet er ofte to sider av samme sak. Mange kriminelle bruker veiene våre som sin arbeidsplass. Flere av  disse utgjør en betydelig fare for trafikksikkerheten. UP målretter derfor kontrollene for å avdekke lovbrudd og kriminelle som benytter veiene, sier UP-sjef Runar Karlsen.

- Politiets trafikkkontroller er et av de mest effektive trafikksikkerhetstiltak vi har. Mer politi på veiene og flere kontroller vil garantert redde liv, mener Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk.

 TIDLIGERE STRAFFEDE OVERREPRESENTERT: Personer som er tidligere straffet er overrepresenterte på ulykkesstatistikken. Det gjelder både personer som er straffet etter vegtrafikkloven og for andre forhold.

 PRESENTERES PÅ TRYGG TRAFIKKS ÅRSKONFERANSE: Dette er foreløpige konklusjoner fra en analyse av alvorlige trafikkulykker i 2012 som gjennomføres av UP. Den analyserer 139 dødsulykker, 56 ulykker med betydelig skade samt 13 selvvalgte ulykker. Analysen undersøker i hvilken grad gjerningspersonene har utvist uaktsomhet eller tatt risiko i forbindelse med ulykken og om de kjent av politiet fra tidligere.

Se innslaget på søndagsrevyen her.