Aktuelt

 Norge har i flere år vært ledende innenfor trafikksikkerhetsarbeidet, sammen med de såkalt SUNN-landene (Sverige, United Kingdom, Netherland og Norway). I 2015 hadde som nevnt Norge færrest trafikkdrepte, etterfulgt av Sverige (27), Nederland (28) og Storbritannia (29). I den gale enden av EU-statistikken finner vi land som Latvia (94), Romania og Bulgaria (95).

 118 er selvsagt 118 omkomne for mange, sier UP-sjef Runar Karlsen, men vi ser at vår fellesinnsats mot trafikkdød virker. Det er mange gode krefter som jobber sammen mot visjonen om "0 drepte og hardt skadde" i trafikken. Bedre veier, bedre biler, bruk av bilbelte, bedre akuttmedisin, bedre kjøreopplæring og dermed bedre sjåfører, bedre folkeopplysning, en solidarisk forståelse for fellesskapet, samt politikontroller er faktorer som bidrar til at stadig færre omkommer i trafikken, påpeker UP-sjefen.