Aktuelt

Kontrollaktiviteten har som formål å forebygge og avdekke fartsovertredelser for å redusere antallet drepte og hardt skadde på norske veier, sier UP-sjef Runar Karlsen. I løpet av kontrolldøgnet vil vi gjennomføre 65 fartskontroller på forskjellige steder i alle UP-distriktene, og ca. 180 mannskaper vil være involvert, alt i tillegg til den ordinære kontrollvirksomheten, avslutter Karlsen. Det overordnede målet for kontrolldøgnet er å redusere antall drept og hardt skadde på norske veier. Samtidig vil vi sette søkelyset på at fart over fartsgrensen og/eller for høy fart etter forholdene er en av hovedårsakene til dødsulykker i trafikken. Politiets fartskontroller er derfor viktige for å redusere antallet drepte og hardt skadde på norske veier.