Aktuelt

Resultatet for en gjennomsnittlig dag i april i fjor er 280 fartsforhold hvorav 19 er førerkortbeslag. – Dette viser at mer politiinnsats i trafikken vil avdekke flere fartsovertredelser, sier UP-sjef Runar Karlsen.

Varsling fører til færre fartsovertredelser
UP gjennomførte en slik døgnkontroll også i april i fjor. Dette kontrolldøgnet var ikke varslet. Resultatene i 2015 var 918 fartsforhold, hvorav 49 førerkortbeslag.  – I år valgte vi å varsle om at vi skulle ha kontroller, og slik vi tolker det kan det se ut som om flere fulgte fartsgrensene i år, kommenterer UP-sjefen.

UP har lagt kontrolldøgnet bak seg, men fortsetter selvfølgelig sin vanlige kontrollvirksomhet på veiene. – Vi har særlig fokus på fart, rus, bruk av verneutstyr og atferd på våre kontroller, sier Karlsen. UPs hovedmål er å redusere antall alvorlige ulykker med drepte og hardt skadde i trafikken.