Aktuelt

Totalt ble 2127 førere kontrollert. Syv personer ble tatt for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand og 15 biler ble avskiltet grunnet manglende forsikring, årsavgift og/eller ikke EU-godkjente kjøretøy.

Det var NK i UP-distrikt 1 pob Tor Magne Kalland som var kontrolleder for en meget velorganisert kontroll. Med på laget hadde han dyktige og hardt arbeidende mannskaper som gjenomførte ruskontroller på løpende bånd. Hovedkontrollplassen var på den store "rasteplassen" noen kilometer sør for Gardermoen. I tillegg hadde UP satt ut mannskaper på noen av sidene veiene for å stoppe de som f.eks. prøvde å unndra seg kontroll.

En sjåfør, som var på vei til flyplassen for å hente noen, må ha sett at det var stor trafikkontroll på hjemveien. Vedkommende valgte derfor å kjøre av en sidevei for å unngå hovedkontrollen, men ble stanset av UP hadde promille godt over 0,5! En annen sjåfør, som både hadde falske skilter, stjålet bensin ++, stoppet opp da vedkommende oppdaget kontrollen, forsøkte å rygge, stakk av, men ble tatt av UP.

Bilbergingsfirmaet i nærheten hadde nok å gjøre med å frakte bort 15 biler som ble avskiltet.

Hovedformålet med kontrollen var å avdekke ruspåvirket kjøring, samt eventuell vinningskriminell aktivitet på veien. Strategisk utplassering og effektiv bruk av ANPR var et viktig hjelpeverktøy, sammen med Dräger Drugtest 5000, samt tilgang til ulike registere og systemer i politiet.

UP har et spesielt fokus på ruskjøring hele året, og har alt tilgjengelig mannskap ute med tanke på økende sommertrafikk.